Marex project regarding the development of motorboat design

Share:

 

 

Apie „MAREX Boats“, UAB vykdomą projektą kuriant dviejų laivų universalų dizainą

 

„MAREX Boats“, UAB pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą – „MAREX Boats“, UAB dizainas visiems“. Bendrovė nuo 2002 m. sėkmingai rinkoje veikianti pramoginius laivus gaminanti ir jais prekiaujanti įmonė. Lietuvos ir Europos visuomenė sparčiai keičiasi. Esant prastiems demografiniams rodikliams, vyksta ne tik visuomenės senėjimo procesas, kartu su juo keičiasi visuomenės mentalitetas, atvirumas naujovėms, didėja tolerancija ir sanglauda. Žmonės išlieka aktyvūs ir nori naudotis visuomenės gerove, aktyviai leisti laisvalaikį, tačiau esamas aplinkos pritaikymas neretai atskiria tam tikras visuomenės grupes. Vienas iš sprendimų, mažinant įvairių socialinių grupių atskirtį yra universalaus dizaino sukūrimas. Šiuo metu yra susidariusi didelė konkurencija pramoginių laivų sektoriuje, todėl naujų technologijų, inovacijų diegimas pramoginiuose laivuose yra būtinas norint išlikti konkurencingais rinkoje. Įmonė taip pat aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose, semiasi patirties iš užsienio, yra subūrusi stiprią kūrybinę ir projektų priežiūros komandą, kuri jau turi patirties sėkmingai įgyvendinant ambicingus projektus. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti du universalius pramoginių laivų dizainus atsižvelgiant į esamas socialines bei technologines tendencijas.

Įmonė projektą vykdo be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 43.500,00 eurų, Europos Sąjungos (ES) investicijų suma – 10.000,00 eurų.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Dizainas LT“.

More latest news
error: Content is protected !!