MAREX Boats, UAB pradeda įgyvendinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą

Share:

 

 

MAREX Boats, UAB pradeda įgyvendinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą

 

“MAREX Boats”, UAB gamina įvairių dydžių ir modelių išskirtinius, aukščiausios kokybės pramoginius laivus ir stiklo plastiko detales elektriniams autobusams. Bendrovės gaminami laivai dėl savo aukštos kokybės ir dizaino pelno įvairius apdovanojimus užsienio parodose. Gaminamiems laivams suteikiama net 5 metų garantija. Siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę įmonė daug dėmesio skiria ne tik komplektuojamų medžiagų kokybei, bet ypač savo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Įmonės patirtis rodo, kad efektyviausi mokymai vykdomi darbo metu darbo vietoje. Projektu bus vykdomi naujų ir esamų gamybos ir administracijos darbuotojų neformalūs mokymai darbo vietoje. Mokymus ves patyrę, aukštos kvalifikacijos bendrovės darbuotojai. Planuojama, kad projekto metu, per 24 mėnesius bus apmokyti net 300 darbuotojų. Projektu prisidedama prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ trečiojo tikslo „Sudaryti sąlygas įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ pirmojo uždavinio „Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams“ įgyvendinimo, nes projekto metu bus vykdomi mokymai darbo vietoje.

Projekto pavadinimas: MAREX Boats, UAB darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
Projekto Nr.09.4.3-ESFA-K-827-04-0036
Projekto pradžia: 2021-01; Projekto pabaiga: 2023-01;
Skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo: 323 521,06 Eur.

More latest news
error: Content is protected !!