On Marex projects regarding international exhibitions with EU funds

Share:

 

 

Apie “MAREX Boats”, UAB vykdomą projektą dalyvaujant tarptautinėse parodose užsienyje

 

„MAREX Boats“, UAB pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą – „MAREX Boats“, UAB eksporto plėtra“. Bendrovė gamina įvairių dydžių ir modelių pramoginius laivus. Įmonė nuolatos tiekia rinkai naujus katerių modelius, daug dėmesio skiria jų kokybei užtikrinti. Šiuo metu yra susidariusi didelė konkurencija pramoginių laivų sektoriuje, todėl dalyvavimas tarptautinėse parodose bei tarptautinio įvertinimo siekimas jose yra būtinas norint išlikti konkurencingais rinkoje. Dalyvavimas parodose įmonei suteiks galimybę pristatyti gaminamą produkciją ne tik esamose, bet ir naujose užsienio rinkose, užmegzti kontaktus su naujais potencialiais partneriais ir padidinti eksportą esamose rinkose. Projekto tikslas – didinti bendrovės eksportą į esamas ir naujas rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją ir ieškant potencialių partnerių naujose eksporto rinkose bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės bendro ir lietuviškos kilmės produkcijos eksporto plėtros planus, padidins įmonės pardavimų pajamas.

Siekdama padidinti prekių eksportą esamose ir naujose rinkose „MAREX Boats“ UAB projekto įgyvendinimo metu vykdys savo gaminamos produkcijos pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Bendrovė planuoja sudalyvauti 9 tarptautinėse vandens pramogoms skirtose parodose Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Belgijoje. Parodos atrinktos, remiantis ankstesnio dalyvavimo patirtimi, ekspertų vertinimais, jų statistiniais rodikliais.

Projektą „ „MAREX Boats“, UAB eksporto plėtra “ vykdo „MAREX Boats“, UAB. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 90.000,00 eurų, gauto finansavimo suma – 45.000,00 eurų.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K- 801 priemonės „Naujos galimybės LT“.

More latest news
error: Content is protected !!