Marex project on Energy Efficiency and Renewable Resources

Share:

 

 

On “MAREX Boats”, UAB energy audit project

 

MAREX Boats UAB is a manufacturer of exclusive, top-quality recreational boats of different models and sizes. The boats manufactured by the company are regular winners of the highest awards at international boat shows. The company’s operations have been tailored to keep in mind environmental issues and therefore, continuous efforts are made to implement energy efficient technologies in a number of sectors. Our desire to contribute to the implementation of energy efficiency targets and to reduce manufacturing costs calls MAREX Boats UAB to implement the project of preparation for the reduction of energy costs in the company’s operations. Energy audit of the manufacturing processes of MAREX Boats UAB would allow us to evaluate energy losses in manufacturing process and plants and to find the measures for reduction of such losses. Taking into account the results of the energy audit, MAREX Boats UAB will implement the most efficient energy boosting measures that allow the optimisation of energy consumption.

The project is implemented as the measure No 04.2.1-LVPA-K-804 “Audit for Industry in LT” under the priority 4 ‘Promoting energy efficiency and the production and use of renewable energy’ under the 2014-2010 Operational Program for investments from the European Union funds.

 

In Lithuanian:

Apie „MAREX Boats“, UAB vykdomą energetinio audito projektą

 

„MAREX Boats”, UAB gamina įvairių dydžių ir modelių išskirtinius, aukščiausios kokybės pramoginius laivus. Bendrovės gaminami laivai tarptautinėse parodose laimi aukščiausius apdovanojimus. Įmonės veikloje didelis dėmesys yra skiriamas aplinkosauginėms problemoms spręsti, todėl siekiama energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones diegti įvairiuose sektoriuose. Noras prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų ir siekis sumažinti gamybos proceso metu patiriamas išlaidas, lėmė “MAREX Boats” UAB poreikį įgyvendinti pasirengimo energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui projektą. Atlikus energijos vartojimo auditą gamybos procesuose UAB “MAREX Boats”, UAB galėtų įvertinti energijos nuostolius gamybos procesuose ir įrenginiuose ir numatyti priemones energijos nuostoliams mažinti. Vadovaujantis atlikto audito rezultatais UAB “MAREX Boats”, įsidiegs efektyviausias energijos didinimo priemones taip optimizuodama sunaudojamos energijos vartojimo apimtis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 priemonę „Auditas pramonei LT“.

More latest news
error: Content is protected !!