MAREX Boats, UAB įgyvendina eksporto plėtros projektą

Share:

 

 

MAREX Boats, UAB įgyvendina eksporto plėtros projektą

 

MAREX Boats, UAB gamina įvairių dydžių ir modelių pramoginius laivus. Įmonė daug dėmesio skiria laivų kokybei užtikrinti ir nuolatos tiekia rinkai naujus katerių modelius, daugelis jų tarptautinėse parodose įvertinami įvairiais prestižiniais apdovanojimais. Pradėto įgyvendinti eksporto plėtros projekto pagrindinis tikslas yra padidinti įmonės žinomumą ir konkurencingumą esamose ir naujose rinkose. Tikslo realizavimui pasirinkta dalyvauti 8 aštuoniose tarptautinėse parodose. Visos parodos yra šalyse, kurios priskiriamos tikslinėms rinkoms pagal Lietuvos 2014-2020 eksporto plėtros strategiją. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė padidins savo eksporto pajamas, išlaikys esamas eksporto rinkas ir ras naujų eksporto rinkų, tai teigiamai atsilieps ir bendrai Lietuvos ekonomikai. Projektui skirtas 41992 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0344.

More latest news
error: Content is protected !!